12 kroków

Fundamentem działania AA – Anonimowych Alkoholików stał się Program „12 kroków”,czyli zdrowienia z alkoholizmu. Czego one dotyczą i w jaki sposób mają pomóc osobom trzeźwiejącym? Dowiedz się, czy można dzięki nim żyć pełnią życia, bez używania środków psychoaktywnych.

Co zakłada program 12 kroków?

Opracowano go na podstawie doświadczeń, jakie zebrali pierwsi członkowie wspólnoty AA. Były to ich przemyślenia w zakresie tego, co pomogło im poradzić sobie z uzależnieniem. Odtąd metoda ta jest zalecana trzeźwiejącym alkoholikom, a realizacja 12 kroków ma pomóc w przezwyciężeniu nałogu. Ta forma terapii silnie nawiązuje do religii i wiary. Ważną role odgrywają w niej również inni, czyli osoby o podobnych doświadczeniach i spotkania z nimi zwane mitingami. Są one dobrowolne i odbywają się regularnie.

Określona struktura działań, zachowań, jak i zasady, jakie trzeba przestrzegać, aby wypełniać poszczególne wymagania programu 12 kroków, często dają osobom uzależnionym poczucie stabilizacji. Potrzebują jej w swoim życiu, aby odzyskać kontrolę nad nim i uporządkować własne myśli.

plakaty w ośrodku Arkadia

Jak brzmią poszczególne kroki działania?

Poniżej przybliżamy poszczególne kroki:

 1. Przyznanie się przed samym sobą, że jesteś bezsilny wobec nałogu, straciłeś kontrolę nad ilością wypijanego alkoholu i własnym życiem – akceptujesz chorobę i to, że potrzebujesz pomocy.
 2. Wiara, że istnieje „siła wyższa”, dzięki której możesz wyzdrowieć, odzyskać równowagę wewnętrzną i zdrowy rozsądek,
 3. Postanowienie powierzenia swojego życia „sile wyższej” np. Bogu.
 4. Zrobienie osobistego rachunku sumienia, czyli uświadomienie sobie swoich wad i tego, do czego nałóg doprowadził w życiu, do jakiej sytuacji i konsekwencji.
 5. Wyznanie samemu sobie, „sile wyższej” oraz innym osobom, na czym polegały popełniane przewinienia i błędy.
 6. Poczucie gotowości do zerwania z nałogiem poprzez współpracę z „siłą wyższą” i ludźmi.
 7. Zwrócenie się do „siły wyższej” z prośbą o wsparcie w walce z nałogiem.
 8. Przygotowanie listy osób, które zostały w jakikolwiek sposób zranione i gotowość do zadośćuczynienia wszystkich krzywd.
 9. Wynagrodzenie wyrządzonych krzywd osobom, wobec których jest to wykonalne.
 10. Kontynuowanie rzetelnego i szczerego rachunku sumienia, wyznawanie na bieżąco swoich przewinień.
 11. Rozwój duchowy, czyli medytacja, modlitwa, dążenie do poznania woli Boga, zaakceptowanie jej i wypełnianie.
 12. Duchowe przebudzenie, które umożliwia niesienie pomocy innym osobom uzależnionym. Zamyka to pewien cykl, co oznacza, że trzeźwiejący alkoholik jest gotowy do dzielenia się swoim doświadczeniem.

Program ten polega na pewnym przewodnictwie duchowym. We wspólnocie AA są osoby, które są opiekunami i niosą pomoc tym, którzy do niej dołączają lub doświadczają kryzysów. Nazywane są „sponsorami” i wspólnie ze swoimi podopiecznymi pracują nad problemem na podstawie 12 Kroków. Ich wsparcie jest nieodpłatnie, czasami udzielają porad, dzielą się wnioskami.

Mittingi

Co dają mitingi – spotkania z osobami o podobnych doświadczeniach?

Wychodzenie z alkoholizmu jest bardzo długą drogą i ciężką pracą nad samym sobą. Dlatego często zalecane jest połączenie terapii w ośrodku dla osób uzależnionych oraz spotkań w ramach grupy AA. W ten sposób zwiększa się świadomość chorego w kwestii zarówno nałogu, z jakim się mierzy, sytuacji życiowej, w jakiej się znalazł oraz ile krzywdy wyrządził sobie, jak i innym.

Program 12 kroków realizowany jest podczas mitingów o charakterze np. dyskusyjnym, roboczym czy spikerskim. Rozmowy opierają się na wymianie doświadczeń, opowiadaniu o momentach przełamania, swoim „zdrowieniu”. Są okazją do dzielenia się radościami, smutkami, porażkami i sukcesami. Osoby uczestniczące w spotkaniach nie są zobowiązane do tego, aby za każdym razem coś mówić. Mogą tylko słuchać, jeśli akurat mają taką potrzebę.

Każdy biorący udział w mitingu ma zapewnioną pełną anonimowość. Dzięki temu łatwiej jest wyzbyć się poczucia wstydu z powodu uzależnienia od alkoholu.

Uczestnictwo w mitingach a leczenie w ośrodku

Obie formy uwalniania się od nałogu wzajemnie się więc nie wykluczają. Zazwyczaj pierwszym etapem po przejściu detoksu, jest rozpoczęcie leczenia pod okiem specjalistów z ośrodka. To krok do tego, aby zacząć oswajać się ze skutkami alkoholizmu. Celem tej terapii jest również uświadomienie sobie przez chorego, że jest uzależniony i alkohol zwyciężył na pewnym etapie jego życia, więc czas teraz podjąć pracę nad tym, aby to zmienić. Zacząć szanować siebie, rozwiązywać problemy na trzeźwo, realizować swoje marzenia.

Kontynuowanie tego leczenia na mitingach daje alkoholikom poczucie, że nie są odosobnieni na starcie nowego życia, jakie zaczęli po opuszczeniu ośrodka. Czują się bezpieczniejsi w otoczeniu osób, które mają podobne doświadczenia.

Podsumowanie

Wyjście z choroby alkoholowej jest więc możliwe na kilka sposobów. Można zacząć od leczenia w takim ośrodku jak nasz (https://osrodek-arkadia.pl.monster.webd.pro/kontakt/) i później uczestniczyć w spotkaniach AA, realizując program 12 kroków.

Średnia ocen: 5 / 5. Liczba ocen 1

Scroll to Top